Witviswedstrijd Piet Meyvogel memorial op 4 mei 2019

Op zaterdag 4 mei 2019 organiseert de Wassenaarse H.S.V. de wedstrijd Piet Meyvogel memorial op het Kanaal door Voorne.

In de paaitijd is dit het meest spectaculaire water van Nederland.
Als de omstandigheden goed zijn en de vis los is kan de wedstrijd met veel gewicht gewonnen worden. Kortom voldoende reden om deel te nemen

 

 

 


Wie

Uitsluitend voor leden van de Wassenaarse H.S.V.

Waar

Kanaal door Voorne – op de steigers 69 tot en met 110

Tijd

Loten aan het water bij “het eiland” dat is steiger 80 om 06.00 uur
Aanvang 09.00 uur - einde 14.00 uur

Inschrijfgeld

€ 7,50 het inschrijfgeld dient vooraf gedaan te zijn door betaling via de giro op gironummer NL77INGB0002307719 t.n.v. Wassenaarse Hengelsportvereniging te Wassenaar,o.v.v.wedstrijd kanaal door voorne 4 mei 2019 waarbij geldt dat het inschrijfgeld uiterlijk 23 april 2019 binnen is. Aan de waterkant is geen mogelijkheid tot betaling.

Prijzen

Waardebonnen

Wat telt

Er wordt gevist op gewicht. Alles telt behalve snoek, snoekbaars en paling.

Max.gewicht per leefnet

Het leefnet mag maximaal 20 kilogram bevatten. Bij een hoger gewicht moet de vis over meerdere leefnetten verdeeld worden

Inschrijven

Inschrijven kan alleen door betaling van het inschrijfgeld bij de secretaris-penningmeester Adri de Troije. Zonder betaling is inschrijving niet mogelijk. Inschrijving sluit 23 april 2019. Na-inschrijving is niet mogelijk.

Max deelnemers

30

Let op: er wordt gevist vanaf steigers. De steigers zijn 90 bij 140 cm. Niet groot maar ruim genoeg voor je plateau.

 

Let op: er wordt gevist vanaf steigers. De steigers zijn 90 bij 140 cm. Niet groot maar ruim genoeg voor je plateau.

 

 

Let op: er wordt gevist vanaf steigers. De steigers zijn 90 bij 140 cm. Niet groot maar ruim genoeg voor je plateau. Het wordt om die reden mensen die slecht ter been zijn ontraden op die manier te vissen.