Katwijk, 16 september 2017

 

Aan de leden van de Wassenaarse Hengelsportvereniging.

Op maandag 16 oktober 2017 wordt de jaarlijkse Algemene Informatieve Ledenvergadering van de Wassenaarse H.S.V. gehouden.
Voor deze ledenvergadering wordt u hierbij van harte uitgenodigd.

De Ledenvergadering wordt gehouden in de Mijlpaal, Stadhoudersdreef 22, 2224 BT, Katwijk aan zee. De zaal is open vanaf 19.30 uur.  De vergadering start om 20.00 uur.

De leden zijn gerechtigd aanvullende agendapunten voor te dragen en kunnen dit tot uiterlijk twee weken schriftelijk voor de vergadering indienen bij de voorzitter André Breijer, Prins Frederiklaan 484, 2263 HP Leidschendam Tel: 070 – 7858529.
e-mail adres voorzitter@whsv.nl

Voorstel agenda:

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Accorderen notulen van de ledenvergadering van 17 oktober 2016;
 3. Korte mededelingen van het bestuur;
 4. Kort overzicht van de financiële huishouding 2016/2017;
 5. Mededelingen secretariaat / ledenadministratie;

Pauze.

 1. Wedstrijdzaken 2017:
 • Competitie;
 • Terugblik 2017;
 • Vooruitblik 2018.
 1. Bijzondere wedstrijden:
 • Wedstrijden Kanaal door Voorne (Piet Meijvogel bokaal);
 • Gelote Koppelwedstrijd;
 • Pennekevolt België;
 • BBQ wedstrijd.
 1. Karper Afdeling;
 2. Activiteiten:
 • Feestavond 09-12-2017.
 • Rondvraag.

De voorzitter van de Wassenaarse H.S.V.

André Breijer