Aan de leden van de Wassenaarse Hengelsportvereniging.

Op maandag 21 oktober 2019 wordt de jaarlijkse Algemene Informatieve Ledenvergadering van de Wassenaarse H.S.V. gehouden.
Voor deze ledenvergadering wordt u hierbij van harte uitgenodigd.

De Ledenvergadering wordt gehouden in de Mijlpaal, Stadhoudersdreef 22, 2224 BT, Katwijk aan zee. De zaal is open vanaf 19.30 uur.  De vergadering start om 20.00 uur.

De leden zijn gerechtigd aanvullende agendapunten voor te dragen en kunnen dit tot uiterlijk twee weken schriftelijk voor de vergadering indienen bij de voorzitter André Breijer, Prins Frederiklaan 484, 2263 HP Leidschendam Tel: 070 – 7858529.
e-mail adres voorzitter@whsv.nl

Voorstel agenda:

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Accorderen notulen van de ledenvergadering van 15 oktober 2018;
 3. Mededelingen van het bestuur;
 4. Rekening en verantwoording over de financiële huishouding 2018/2019;
 5. Mededelingen secretariaat / ledenadministratie;
 6. Aftreden van het bestuur c.f. het Huishoudelijk Reglement,
  Verkiezing bestuur voor 2 jaar.
 7. Aftreden commissarissen, herintreden commissarissen
 8. Na 4 jaar kas controleur te zijn geweest, gaat Kees Riem het stokje overgeven, wie wordt de nieuwe Kascontroleur???

Pauze (drankje van het bestuur).

 1. Wedstrijdzaken 2019:
 • Competitie;
 • Terugblik 2019;
 • Vooruitblik 2020.
 1. Bijzondere wedstrijden:
 • Wedstrijden Kanaal door Voorne (Piet Meijvogel bokaal);\
 • Koppel wedstrijd;
 • Gelote Koppelwedstrijd;
 • Vaste stok wedstrijd;
 • Pennekevolt België;
 • BBQ wedstrijd.
 1. Karper Afdeling;
 2. Activiteiten:
 • Feestavond 14-12-2019.
 • Rondvraag.
 • Afsluiting van de ALV, (drankje van het bestuur).

De voorzitter van de Wassenaarse H.S.V.
André Breijer