Aan de leden van de Wassenaarse Hengelsportvereniging Op maandag 20 oktober 2014 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de Wassenaarse H.S.V. gehouden. Voor deze ledenvergadering wordt u hierbij van harte uitgenodigd. De ledenvergadering wordt gehouden in de Mijlpaal in Katwijk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering start om 20.00 uur. Conform de statuten van de WHSV, legt Robert van Duijn de functie van kascontroleur na 2 jaar neer en zal er vanavond een vervanger worden gekozen voor de duur van 2 jaar.
(het bestuur is sinds mrt 2012 opnieuw in functie en hoeft niet opnieuw gekozen te worden) De leden zijn gerechtigd kandidaten voor bovenstaande functie voor te dragen. Ook aanvullende agendapunten kunnen tot uiterlijk twee weken schriftelijk voor de vergadering te gebeuren bij de voorzitter André Breijer, Prins Frederiklaan 484, 2263 HP Leidschendam Tel: 070 – 7858529. e-mail adres voorzitter@whsv.nl

Voorstel agenda:

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Vaststelling verslag ledenvergadering 2013;
 3. Mededelingen van het bestuur;
 4. Rekening en verantwoording over de financiële huishouding 2013/2014;
 5. Mededelingen secretariaat/ledenadministratie;
 6. Verkiezing kascontroleur.
Pauze.
 1. Wedstrijdzaken 2014.
 • Competitie:
 • Terugblik 2014;
 • Vooruitblik 2015.
 1. Bijzondere wedstrijden:
 • Wedstrijd Kanaal door Voorne;
 • Gelote koppelwedsrijd;
 • BBQ-wedstrijd
 • Pennekenvolt
 1. Karper Afdeling
 1. Activiteiten.
 • Feestavond  20-12-2014
 1. Rondvraag.

De voorzitter van de Wassenaarse H.S.V.

André Breijer