Katwijk, 13 februari  2012

Aan de leden van de Wassenaarse Hengelsportvereniging

Print de agenda om mee te nemen

Op maandag 19 maart 2012 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de Wassenaarse H.S.V. gehouden. Voor deze ledenvergadering wordt u hierbij van harte uitgenodigd. De ledenvergadering wordt gehouden in de Mijlpaal, Stadhoudersdreef 22, 2224 BT, Katwijk zh. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering start om 20.00 uur..Conform de statuten van de WHSV, leggen de volgende functionarissen hun functie neer maar stellen zich daarvoor wederom beschikbaar voor een volgende periode:

André Breijer
Voorzitter
Adri de Troije 
Secretaris/penningmeester
Johan Vreeburg
Wedstrijdcommissaris, vice-voorzitter
Willem Stoutjesdijk
Commissaris externe zaken
Dennis Oomen
Commissaris karperzaken
Bram zwanenburg
Assistent wedstrijd- en ledenzaken


Ook legt Fred van Polanen de functie van kascontroleur neer en zal er vanavond een vervanger worden gekozen.De leden zijn gerechtigd kandidaten voor bovenstaande functies voor te dragen. Ook aanvullende agendapunten kunnen tot uiterlijk twee weken schriftelijk voor de vergadering te gebeuren bij de voorzitter André Breijer, Prins Frederiklaan 484, 2263 HP Leidschendam Tel: 070 – 8887034. e-mail adres voorzitter@whsv.nlVoorstel agenda:
 1. Opening door de voorzitter;
 2. Vaststelling verslag ledenvergadering 2010;
 3. Mededelingen van het bestuur;
 4. Rekening en verantwoording over de financiële huishouding 2010/2011;
 5. Begroting 2012;
 6. Mededelingen secretariaat/ledenadministratie;
 7. Verkiezing bestuursleden;
 8. Pauze;
 9. Karper Afdeling;
 10. Wat verder ter tafel komt;
 11. Rondvraag.
 12. Afsluiting en drankje van het bestuur.
De voorzitter van de Wassenaarse H.S.V.
André Breijer