Uitnodiging ledevergadering wedstrijdvissen 2012


Algemene ledenvergadering

Het seizoen is nog niet teneinde of Bram Zwanenburg en Johan Vreeburg zijn alweer druk bezig met het volgende seizoen. Op maandag 17 oktober is de jaarvergadering voor de wedstrijdvissers. Dit jaar hebben we om praktische redenen de algemene ledenvergadering op een andere datum gepland dan de vergadering over de wedstrijden. De algemene ledenvergadering zal begin maart worden gehouden. Daarover later meer informatie.

Enquête

Omdat we nu vergunningen moeten gaan aanvragen, is het niet mogelijk de jaarvergadering over de wedstrijden ook in maart 2012 te houden. Dan moet het schema inclusief alle toestemmingen al rond zijn. Dat is de reden dat we het van elkaar losgekoppeld hebben en nodigen wij u uit uw steentje bij te dragen aan de evaluatie door het enquêteformulier in te vullen en vooral ook aanwezig te zijn op de 17e oktober.

Uitnodiging

Het bestuur nodigt alle wedstrijdvissers en belangstellenden uit deel te nemen aan de jaarvergadering over de wedstrijden. Deze avond wordt gehouden op 17 oktober 2011 vanaf 20.00 uur in het wijkgebouw De Mijplaal te Katwijk (zaal open vanaf 19.30 uur). De agenda is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Terugblik op het afgelopen seizoen
  3. Bespreken enquête
  4. Voorstel memorial wedstrijd Piet Meijvogel
  5. Vissen in België
  6. Aanpassing(en) reglement
  7. w.v.t.t.k.
  8. Rondvraag

 

De voorzitter van de Wassenaarse H.S.V.

André Breijer