Katwijk, 01 september 2015


Aan de leden van de Wassenaarse Hengelsportvereniging

 

Op maandag 19 oktober 2015 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de Wassenaarse H.S.V. gehouden. Voor deze ledenvergadering wordt u hierbij van harte uitgenodigd.

De ledenvergadering wordt gehouden in de Mijlpaal in Katwijk. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De vergadering start om 20.00 uur.

Conform de statuten van de WHSV, legt Paul van de Pol de functie van kascontroleur na 3 jaar neer en zal er vanavond een vervanger worden gekozen voor de duur van 3 jaar.

Conform de statuten van de WHSV, leggen de volgende functionarissen hun functie neer maar stellen zich daarvoor wederom beschikbaar voor een volgende periode:
André Breijer                Voorzitter
Adri de Troije                Secretaris & Penningmeester / ledenadministratie
Johan Vreeburg            Wedstrijd commissaris, vicevoorzitter
Willem Stoutjesdijk       Commissaris Externe Zaken
Dennis Oomen             Commissaris Karperzaken
Bram Zwanenburg         Assistent wedstrijd en ledenzaken
Eus van der Ham          Commissaris Feestcommissie

De leden zijn gerechtigd kandidaten voor bovenstaande functie voor te dragen. Ook aanvullende agendapunten kunnen tot uiterlijk twee weken schriftelijk voor de vergadering te gebeuren bij de voorzitter André Breijer, Prins Frederiklaan 484, 2263 HP Leidschendam Tel: 070 – 7858529. e-mail adres voorzitter@whsv.nl

Voorstel agenda:

 1. Opening door de voorzitter;

 2. Vaststelling verslag ledenvergadering 2014;

 3. Mededelingen van het bestuur;

 4. Rekening en verantwoording over de financiële huishouding 2015/2016;

 5. Mededelingen secretariaat/ledenadministratie;

 6. Verkiezing Kascontroleur;

 7. Verkiezing bestuur.

Pauze.

 1. Wedstrijdzaken 2015.

 • Competitie:

 • Terugblik 2015;

 • Vooruitblik 2016.

 1. Bijzondere wedstrijden:

 • Wedstrijd Kanaal door Voorne;

 • Koppelconcours;

 • Verrassingswedstrijd.

Karper Afdeling

 1. Activiteiten.

 • Feestavond 12-12-2015

Rondvraag.

De voorzitter van de Wassenaarse H.S.V.

André Breijer