Rijnland bouwde vispassage bij Halfweg

De opening vispassage gemaal Halfweg te Amsterdam werd op 26 oktober 2012 verricht.

Bij het boezemgemaal Halfweg is door hoogheemraadschap van Rijnland een vispassage gebouwd. Deze geeft vissen de mogelijkheid om van het Noordzeekanaal naar het binnenwater te trekken en omgekeerd.
         
Figuur 1 Vispassage                                                                        Figuur 2 Inlaat Vispassage                                                                           

De visstand in Nederland staat onder druk. Sommige vissoorten, zoals de paling, willen zich verplaatsen van zout naar zoet water en omgekeerd. Door de gesloten kustlijn is dat erg moeilijk. Met het bouwen van vispassages wil Rijnland die migratie bevorderen. Onder andere bij het boezemgemaal Halfweg, waar overtollig water wordt geloosd op het Noordzeekanaal. Rijkswaterstaat, de beheerder van het kanaal, betaalde de helft van de kosten.

Door de dijk

Het ontwerp werd aangepast en de vispassage komt direct naast het boezemgemaal figuur 1. De opvoervijzel figuur 2 aan de boezemzijde blijft, maar daarna volgt er een buis met een doorsnede van 1 meter dwars door de dijk, tot in het Noordzeekanaal. De Verenigde Vergadering van Rijnland verleende hiervoor een aanvullend krediet.

                                              
Buis met 1 meter doorsnee voorzien van groene borstels waar de jonge glasaal uit de stroom kan uitrusten

Om 16:00 uur werden de genodigden na een kopje koffie toegesproken door diverse vertegenwoordigers van de uitvoerders die de noodzaak van de vistrap bij Halfweg uitlegden hierna werd de opening buiten uitgevoerd.
De opening werd uitgevoerd door één vertegenwoordiger van Hoogheemraadschap Rijnland, één van Rijkswaterstaat, één beroepsvisser en één vertegenwoordiger van de Hengelsportvereniging WHSV uit Wassenaar die ook deel uitmaakt van de opgerichte VBC (visstand beheers commissie) Rijnland.

                         
Figuur 4  Aanzetten vijzel van de vistrap                            Figuur 5 het water stroomt door de vistrap                      
                         
Figuur 6 Twee opgevangen palingen na de vistrap     Figuur 7 jonge Harders Noordzeekanaal zijde
               
Na de opening gingen de gasten naar binnen waar onder het genot van een hapje en een drankje nog nagepraat kon worden en men daarna huiswaarts keerden.

Vertegenwoordigers WHSV Wassenaar:
Adri de Troije en Willem Stoutjesdijk

Zie voor meer informatie de site van de VBC Rijnland