Huldiging Wassenaarse Sportvrijwilliger Hengelsport 2010

Vandaag 27 augustus 2010 is Willem Stoutjesdijk in het zonnetje gezet door de gemeente Wassenaar als Sportvrijwilliger van het jaar 2010.De motivatie is dat Willem al lid is sinds 1975 van de Wassenaarse Hengelsportvereniging en sinds 1990 in de functie van assistent van het bestuur en sinds 2007 in de functie van bestuurslid Willem heeft de functie Commissaris externe zaken, deze functie is voor een vereniging zeer belangrijk om de communicatie met de Gemeente Wassenaar optimaal te houden en natuurlijk de lokale media in de gemeente Wassenaar. Willem heeft tevens in eigen tijd de cursus VISpas controleur gevolgd bij Sportvisserij Nederland en deze cursus met goed resultaat afgesloten. Willem is één van de drie controleurs van de vereniging HSV Wassenaar die regelmatig aan de waterkant is te vinden om te controleren of de vissers de juiste papieren in hun bezit hebben. Willem heeft ook de cursus Jeugdbegeleider gevolgd en ook met goed resultaat afgesloten. Dit was nodig om Jeugd viscursussen  te kunnen geven aan de jeugd van de vereniging  wat in 2008 en 2009 ten uitvoering is gebracht. Helaas waren er voor 2010 te weinig ( 1) inschrijvingen om de Jeugd viscursus door te laten gaan, maar voor 2011 is hij zeker weer gemotiveerd om de Jeugd viscursus te starten.

Willem_vrijwilliger_1

Willem met wethouder Sportzaken Wassenaar, Dienke Dekker, die de prijs en bloemen uitreikte.

Willem organiseert elk jaar voor de Oranjevereniging een viswedstrijd voor de jeugd en voor de senioren, hij regelt de prijzen, de sponsoren, het visvoer en het aas en zorgt altijd weer voor een voortreffelijke uitvoering.

Willem_vrijwilliger_2

Willem met zijn vrouw Irene aan zijn zijde.

Willem heeft  “zijn” vereniging van 230 leden in 2006 zien uitgroeien naar momenteel 1200 leden. Willem is een kanjer voor de vereniging en zegt nooit neen als je hem wat vraagt. Het bestuur van de HSV Wassenaar zijn Willem Stoutjesdijk en natuurlijk zijn vrouw Irene dan ook zeer dankbaar voor de inzet voor de vereniging en de Wassenaarse HSV is de Gemeente Wassenaar dankbaar dat Willem de uitverkorene is voor 2010.

De mede bestuursleden van de HSV Wassenaar feliciteren Willem met de erkenning  als Sportvrijwilliger Hengelsport 2010

Het bestuur: André Breijer, Adri de Troije, Johan Vreeburg, Bram Zwanenburg, Eus v/d Ham en  Dennis Oomen