Boetebedragen (vanaf 1 januari 2014)

Vissen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende met:
 • één of twee hengels: € 130
 • meer dan twee hengels:: boete wordt bepaald door Officier van Justitie
Vissen in het binnenwater en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven van:
 • een schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht: € 90
 • een geldige akte ( VISpas ): € 90
Vissen in met een niet toegestaan vistuig:
 • boetebedrag bepaald door Officier van Justitie
Gesloten tijden:
 • Vissen in de periode 1 april tot en met 31 mei met een hengel die is geaasd met in die periode verboden aas: € 90
 • Vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopkomst op water waar dat op dat moment niet is toegestaan: € 90
Levend aas:
 • Het vissen met een levende vis of ander levend gewerveld dier: € 370
Minimum maten en gesloten tijden voor vis:
 • Ondermaatse vis niet direct terugzetten in hetzelfde water: boetebedrag bepaald door Officier van Justitie.
 • Vis niet direct terugzetten in de gesloten periode voor die vissoort: boetebedrag bepaald door Officier van Justitie
Geluidhinder, nachtrumoer:
 • nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht: € 140
 • veroorzaken van geluidshinder voor een omwonende / de omgeving: € 140
 • Slapen op/aan de weg (dus ook aan het water) tussen zonsondergang en zonsopgang / een slaapplaats ingericht hebben met een kennelijk doel hiertoe (bivvy!) in de gemeente Wassenaar: € 140
bron : politie Haaglanden