Uitleg over de competitie

Misschien is wedstrijdvissen iets voor u


De Wassenaarse HSV organiseert  naast enkele leuke losse witviswedstrijden ook een zomercompetitie voor witvissers. Deze zomercompetitie wordt gevist op de zaterdagen in de periode april tot en met september en wordt gehouden in wateren die zo’n 30 tot  50 km van Katwijk liggen. De competitie wordt afgesloten met een feestavond. Er zijn kleine dagprijsjes te winnen en aan het eind van de competitie het nodige ere –metaal  en  natuurlijk waardebonnen.


De organisatie van de zomercompetitie is in handen van de wedstrijdcommissaris Bram Zwanenburg 071 - 8892586 of 06 – 53619981


Er wordt in de vroege ochtend van de wedstrijddagen verzameld bij het benzinestation BP Elsgeestlangs de A44 bij Oegstgeest. Loten geschiedt onder leiding van Boet Kastanja en Eus van der Ham 5 tot 10 minuten voorafgaande aan het vertrek.


Vindt u het leuk wedstrijden te vissen ,maar denkt u toch geen kans te maken tussen al die grote namen, dan heeft u het mis.  De opzet van de competitie is zo dat ervaren en onervaren vissers  beiden kans maken op de prijzen. De ervaren vissers vissen in de A-poule en de minder ervaren deelnemers in de B-poule. Jaarlijks promoveren de beste twee vissers en degraderen de onderste twee uit het klassement. Wilt u de sfeer eens proeven dan kunt u als gastvisser met een wedstrijd meedoen.  Gastvissers kunnen zich melden bij de wedstrijdcommissie.


Inschrijving voor de competitie kan bij dewedstrijdcommissie of via de e-mail:

 

 

Met vriendelijke groeten

Johan Vreeburg

 

Reglement competitie 2020

 1. Deelname is aan de orde na betaling van het inschrijfgeld van € 80,00).
 2. Onvoorziene (b.v. bezet viswater) en extreme weersomstandigheden (bv. storm, onweer) kunnen leiden tot afwijking van dit schema dan wel het afbreken van reeds begonnen wedstrijden. Alleen de wedstrijdcommissie beslist hierover. Er is geen vast van tevoren bepaalde uitwijklocatie. Per situatie zal de wedstrijdcommissie beslissen.
 3. Onweer is altijd reden tot (tijdelijk) stopzetten van de wedstrijd.
 4. Bij wedstrijden die worden afgebroken geldt, dat de wedstrijd en dus ook de vangst wordt geteld indien de wedstrijd voor meer dan ¾ is gevist. In andere gevallen wordt de wedstrijd dus als niet gevist beschouwd.
 5. Er wordt gevist op gewicht. Alle vis telt op barbeel, paling, snoek en snoekbaars na. Paling dient na vangst onmiddellijk in het water te worden teruggezet. Er is een aparte competitie voor de grootste brasem, de grootste karper gevangen gedurende de wedstrijd, het beste dag resultaat van de gehele competitie en de beste seniorvisser (men is senior als men voor of gedurende de competitie 2020 de leeftijd van  60 jaar heeft bereikt). Er wordt gevist in vakken.
 6. Hengelkeuze is vrij. Het is niet toegestaan met meer dan één hengel tegelijkertijd te vissen.
 7. Er wordt gevist en gevoerd vanaf aanvang wedstrijd (geluidsignaal). Zwaar voeren is alleen direct na het startsignaal toegestaan. Gedurende de gehele wedstrijd mag licht worden bijgevoerd.
 8. Rode maden, verse de vase en kunstaas zijn niet toegestaan. Imitatie aassoorten zoals imitaties van maden, wormen, pellet, maïs en dergelijke zijn wel toegestaan. Overtreding leidt onherroepelijk tot uitsluiting voor die wedstrijd. Bij herhaling zal de wedstrijdcommissie zich beraden over te nemen acties
 9. Loting geschiedt bij het vertrekpunt bij het benzinestation BP Elsgeest langs de A44 bij Oegstgeest;. Bij verhindering is afzeggen verplicht. Iemand die van tevoren niet op tijd bij de loting kan zijn, maar wel mee wil doen, kan dat tot vrijdagavond 19.00 uur aan de wedstrijdcommissie doorgeven. De wedstrijdcommissie zorgt dan voor de loting. Niet afgemeld of niet (op tijd) aanwezig bij de loting, betekent dat niet mee gevist kan worden. Loting geschiedt volgens een systeem dat er voor zorgt dat over het gehele seizoen heen er een evenwichtige verdeling plaats vindt van de kop- en staartstekken.
 10. Bij minder dan 4 deelnemers per vak vervalt de wedstrijd (er moeten dus minimaal 8 vissers aanwezig zijn om de wedstrijd te laten tellen).
 11. Bij het uitzetten van de kantnummers staan de nummers van links naar rechts. Vissers uit poule A en B loten gewoon door elkaar heen. De deelnemers op de kop- en het staartnummers zijn verantwoordelijk voor het meenemen van de vlaggen.
 12. Per vak zijn per wedstrijd drie prijzen te winnen. Dagwinnaar is degene met het hoogste daggewicht.
 13. Geen vis gevangen betekent toekenning van het maximale aantal punten van die dag.
 14. Met kennisgeving afwezig is vooraf vastgesteld aantal punten (voor 2020  is dat bij 20 deelnemers 11 punten). Wel verbeterbaar.
 15. Zonder kennisgeving afwezig, betekent hetzelfde aantal punten als bij “met kennisgeving afwezig”, echter zonder de kans te verbeteren.
 16. Vertrekken tijdens de wedstrijd zonder goede reden betekend 12 strafpunten zonder kans op verbeteren.
 17. Er worden 16 wedstrijden gevist, waar er 10 van tellen voor het klassement.
 18. Nieuwe deelnemers starten altijd in de B-poule. Er wordt gevist met promotie en degradatie van de twee besten uit de B-poule en de twee minst goeden uit de A-poule.
 19. Gastvissers kunnen, indien de wedstrijdcommissie dat toestaat, met een maximum van 1 per vak en buiten mededinging meedoen. Verzoeken daartoe moeten uiterlijk donderdag voorafgaande aan de wedstrijd bij de wedstrijdcommissie ingediend zijn. Om competitievervalsing te voorkomen zijn de laatste vier wedstrijden uitgesloten van deelname door gastvissers.
 20. Een ieder draagt zelf zorg voor de benodigde visvergunningen van het betreffende water. De organisatie zorgt voor de wedstrijdvergunningen.
 21. Iedereen die zijn vis plek verlaat dient zijn hengel binnen te halen wie zich hier niet aan houd krijg een waarschuwing ook voor de tweede keer krijg je een waarschuwing gebeurd het nog een keer dan worden er 12 strafpunten bijgeschreven niet verbeterbaar.
 22. Parkeren in de berm geschiedt op eigen risico. Geadviseerd wordt parkeervakken te gebruiken.
 23. Het is ten strengste verboden in de vroege ochtenduren geluidsoverlast in welke vorm dan ook te veroorzaken. Indien de natuur als openbaar toilet wordt gebruikt, dient men rekening te houden met de bewoning en de troep op te ruimen.
 24. Een fishfinder is voor en tijdens de wedstrijden niet toegestaan.
 25. Waar nodig beslist de wedstrijdcommissie in onvoorziene zaken.