Vissen in de wateren op en rond het voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg


Op en rond het voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg is voor de meeste vissers aantrekkelijk viswater aanwezig. Dit water bevat een goed visstand. Naast voldoende witvis bevat dit water een mooi karperbestand. Meerdere uitzettingen van karper in de voorbije jaren hebben hier aan bijgedragen.

Het bestuur van de HSV Wassenaar / De Vliegende Visser is de huurder van de visrechten op dit water. Leden van de Wassenaarse HSV worden in staat gesteld om op dit water te vissen. De ledenadministratie geeft tegen een vergoeding van €5,- vergunningen van de Vliegende Visser uit. Let wel: deze vergunningen zijn alleen geldig in combinatie met een lidmaatschap VISpas van de Wassenaarse HSV.

De houders van de vergunning van de HSV De Vliegende visser kunnen onder strikte voorwaarden vissen op de wateren gelegen op het voormalige vliegveld Valkenburg. Wilt u dat, dan verzoeken wij u dat te melden bij de secretaris. Hij zorgt dan voor de nodige uitleg en een rondleiding. Voor een vergunning en toegang tot het voormalige vliegveld kunt u terecht bij :
De secretaris-penningmeester
Adri de Troije
Saturnus 43
2221 JB Katwijk
ledenadministratie@whsv.nl

071-4023263
06-10792180

Het maximum aantal vergunningen voor 2015 is bereikt. Wilt u voor 2016 een vergunning voor het voormalige vliegveld hebben, geef dat dan bij de betaling van de contributie aan (medio december dit jaar).Het e-mailadres van de ledenadministratie is ledenadministratie@whsv.nl