Wie zijn wij

De Wassenaarse H.S.V. is aangesloten bij de Sportvisserij Zuidwest Nederland.  Sportvisserij ZWN is één sterke overkoepeling met 250 aangesloten plaatselijke verenigingen en ruim 141.000 sportvissers. Het belangengebied van de federatie beslaat bijna geheel Zuid-Holland, geheel Noord-Brabant en geheel Zeeland. Zij is daarmee de grootste hengelsportfederatie van Nederland. Zij maakt deel uit van Sportvisserij Nederland

Het bestuur van de Wassenaarse Hengelsportvereniging bestaat uit

Voorzitter Secretaris / penningmeester Vice-voorzitter en
ledenadministratie Karper commissie

André Breijer


06-54381808

voorzitter@whsv.nl

 

Adri de Troije


06-10792180

secretariaat@whsv.nl

ledenadministratie@whsv.nl

Dennis Oomen

06 - 51045635

karper@whsv.nl

     
Wedstrijd Webmaster
commisaris

Bram Zwanenburg

 

Kees Riem


06-53619981


06-48886757
wedstrijden@whsv.nl webmaster@whsv.nl
   

Contactadres

KvK Giro IBAN/BIC
Wassenaarse HSV
Saturnus 43
2221 JB Katwijk
071-4023263
06-10792180
secretariaat@whsv.nl
Kamer van Koophandel te Haaglanden
nr. 40408022 
Gironummer NL77INGB0002307719
t.n.v. Wassenaarse Hengelsportvereniging
te Wassenaar

IBAN: NL77 INGB 0002 3077 19 
BIC: INGBNL2A

     

Het bestuur vergadert op elke eerste maandag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Heeft u een punt om te bespreken, dan is het mogelijk voor dit punt aan dit overleg deel te nemen.
U kunt daarvoor contact opnemen met de voorzitter André Breijer.
De verslagen zijn openbaar en op te vragen bij de voorzitter. voorzitter@whsv.nl