Wie zijn wij

De Wassenaarse H.S.V. is aangesloten bij de Sportvisserij Zuidwest Nederland.  Sportvisserij ZWN is één sterke overkoepeling met 250 aangesloten plaatselijke verenigingen en ruim 141.000 sportvissers. Het belangengebied van de federatie beslaat bijna geheel Zuid-Holland, geheel Noord-Brabant en geheel Zeeland. Zij is daarmee de grootste hengelsportfederatie van Nederland. Zij maakt deel uit van Sportvisserij Nederland

Het bestuur van de Wassenaarse Hengelsportvereniging bestaat uit

Voorzitter Secretaris / penningmeester Vice-voorzitter en
ledenadministratie wedstrijdassistent

André Breijer

Pr. Frederiklaan 484
2263 HP Leidschendam
070-8887034
06-54381808

voorzitter@whsv.nl

 

Adri de Troije

Saturnus 43
2221 JB Katwijk
071-4023263
06-10792180

secretariaat@whsv.nl

ledenadministratie@whsv.nl

info@whsv.nl

Johan Vreeburg

Salomonszegel 63
2224 GR Katwijk
071-4029760
06-51149336

wedstrijdassistant@whsv.nl

 

     
Commissaris  Wedstrijd Karper Feestcommissie Webmaster
externe betrekkingen commisaris commissie

Willem Stoutjesdijk

 

Bram Zwanenburg

Bram

 

Dennis Oomen

Dennis Oomen

Eus van der Ham

Eus van der Ham

Kees Riem

Bloemluststraat 23
2242 VK Wassenaar
070-5118927
06-18665574

Schorpioen 21
2221MV Katwijk
071-8892586
06-53619981

Loogkruid 3
2224 GN Katwijk
071-3411974
06 - 51045635

Charlottestraat 6
2245 VX Wassenaar
070-5145414
06-17873469
Zonneveldweg 61
2242 XW Wassenaar
070-5118626
06-48886757
externezaken@whsv.nl wedstrijden@whsv.nl karper@whsv.nl feestcommissie@whsv.nl webmaster@whsv.nl
         

Contactadres

KvK Giro IBAN/BIC
Wassenaarse HSV
Saturnus 43
2221 JB Katwijk
071-4023263
06-10792180
info@whsv.nl
Kamer van Koophandel te Haaglanden
nr. 40408022 
Gironummer NL77INGB0002307719
t.n.v. Wassenaarse Hengelsportvereniging
te Wassenaar

IBAN: NL77 INGB 0002 3077 19 
BIC: INGBNL2A

     

Het bestuur vergadert op elke eerste maandag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Heeft u een punt om te bespreken, dan is het mogelijk voor dit punt aan dit overleg deel te nemen.
U kunt daarvoor contact opnemen met de voorzitter André Breijer.
De verslagen zijn openbaar en op te vragen bij de voorzitter. voorzitter@whsv.nl